HjemMannskor er kunst, men også gutteklubb og nachspiel. Tradisjonen tilsier at det er litt spesielt og mye gøy å synge i mannskor. Der kan du tillate deg høy sigarføring og serenader i lyse morgentimer under damenes vindu. Miljøet er nemlig preget av humor og høy stemning.


Porsgrunds Sangforening søker etter unge menn i alle aldre med interesse for sang og musikk. Vi trenger nye medlemmer i alle stemmer. Kom, syng og vær glad! Vi stiller et begrenset antall sitteplasser, men et ubegrenset antall ståplasser av svært høy kvalitet til disposisjon


Porsgrunds Sangforening

Husk grasrotandelen! Vårt org. nummer er :   994 357 549

Jubileumsboken 

"Fornemme herrer og glade guttær" er nå ferdig og kan kjøpes ved henvendelse til formannen (se Kontakt oss)

Pris kr. 250,-

Kommende aktiviteter:

    Har du lyst til å synge i et tradisjonsrikt mannskor?I følge en undersøkelse fra USA, gir sang en betydelig økning i nivået av immunglobulin A i spyttet, noe som øker kroppens forvar mot sykdom. Riktignok kreves det mer forskning for å få bekreftet disse funnene, men i mellomtiden skader det ikke å stemme i en sang.


Porsgrunds Sangforening er et firestemmig mannskor. Medlemmene er en fin blanding av gammelt og ungt. Moden alder forteller om tradisjon mens de yngre representerer framtida. Vi samles hver tirsdagskveld til sosialt samvær i nyrestaurerte ”Asbjørn Kloster” på Bjørntvedt, hvor praten går livlig rundt kaffebordet, før vi kaster oss ut på ”sangens vinger”.


Dirigenten vår heter Hans Martin Eriksen. Han satser på kvalitet og legger opp et spennende og variert repertoar, fra kirkemusikk til bellmannviser, shantyer, folkeviser samt mer populære og morsomme sanger arrangert for mannskor.


Porsgrunds Sangforening ble stiftet 15. november 1890, og vi er således det eldste eksisterende koret i Grenland. I jubileumsberetningene for Sangforeningen går det tydelig fram at godt samhold mellom sangerbrødrene har gått som en rød tråd gjennom hele foreningens historie. Dette faktum er også å finne som motto på vår fane: ”Sangen forener samstemmig idet den forsoner, kamplystne krefter i trang.”


Copyright © All Rights Reserved Porsgrunds Sangforening 2014