Bilder

Porsgrunds Sangforening

Forberedelser til Borgertoget 17.mai 2014
Sang ved bekransning av Sjøfartsmonumentet på vestsida 17.mai 2014
Sang ved bekransning av Sjøfartsmonumentet på vestsida 17.mai 2014
Sang ved bekransning av Sjøfartsmonumentet på vestsida 17.mai 2014
Sommeravslutning på Kafe K 16.juni 2015
Sommeravslutning på Kafe K 16.juni 2015
Sommeravslutning på Kafe K 16.juni 2015
Sommeravslutning på Kafe K 16.juni 2015
Sommeravslutning på Kafe K 16.juni 2015
Tur til Haugesund: Syng i Sydvest våren 2015

Billedarkiv


https://www.facebook.com/pg/Porsgrunds-Sangforening-933371346762553/posts/

Er medlem av:

Copyright © All Rights Reserved Porsgrunds Sangforening 2014