Historikk

Porsgrunds Sangforening

Historikk

Litt korhistorie. 


PSF ble 125 år i 2015, og i den anledning var det interessant for noen å se litt på historien. 

Det finnes i dag flere forbund som organiserer kor i Norge. De vi kjenner best er Norges Korforbund – (hvor vi selv er medlemmer) – Norsk Sangerforbund – Norsk Sangerforum.

I tillegg til disse har kirkekorene sitt eget forbund, og også Frimurerne.


Frimurerne startet det første koret vi kjenner til – i 1842. Så kom Studentene – Håndverkerne og Handelsstanden i 1845 - -46 og -47, alle kalt Sangforening etter profesjonsnavnet. Alt dette i Kristiania – Oslo.

Vi kan gå ut ifra at alt som heter Sangforening er mannskor stiftet før forrige hundreårsskifte. Og hvorfor, jo fordi det første norske damekor ble stiftet i 1895 – Kvindelige Studenters Sangforening (Forøvrig verdens eldste kvinnelige studentkor).

En annen sak å merke seg er at navnene hadde en s-genitiv etter seg, som Porsgrunds - Tønsbergs  osv., men Telemarks eldste kor; Kragerø (1856) har ikke s’n, men Sangforening.

 

Det er nærliggende å anta at dette kom av at korene var de første og eneste på hjemstedene på den tid.  Når da det annet kjønn gjorde seg gjeldene (i korsammenheng), fikk vi Mannskor – Kvinnekor – Damekor etter sted,  profesjon, og annet.

Verdt å merke seg også, er at det eldste koret i Korforbundet VestfoldTelemark er Tønsbergs Sangforening -1846. 

Når dette er nevnt, kan vi sikkert gå ut ifra at kirkesamfunn og menigheter i alle tider har hatt sine kor, musikk- og sanglag om man går nøye til verks i de historiene.

 

 

ET HISTORISK TILBAKEBLIKK:

 

 

Allerede på begynnelsen av 1800-tallet, omtrent samtidig som Porsgrunn fikk sin bystatus, var byen kjent for vakker og stemningsfull sang. Statsøkonom, Christian Pram, som for øvrig var en kjent dikter, forteller etter en reise i embetets medfør at han besøkte byen:

”Jeg bivaanede her en dilettantkoncert hvis lige Hovedstaden vanskeligen vilde kunde opvise.”

 

Av andre gamle og gulnede papirer, framgår at i år 1813 ”forefindes et Porsgrunds Sangerchor som konserterede for Prins Christian under dennes besøg i Porsgrund, og han var meget fornøiet, hvilket han tilkjendegav ved at sige at det glædede han at finde et så velordnet og øvet sangchor, og at det var det beste han ennu have fundet i Norge”.

 

Men stiftelsesåret var altså 1890. Den 15. november d.å. ble foreningen stiftet under navnet:

             ”Godtemplarenes sangforening”.

 

Bakgrunnen for navnet var at det var åtte mann fra avholdslosjen ”Første norske” som stod bak initiativet. Betingelsen for medlemskap var at en måtte stå som medlem av losjen. Men pga. dårlig rekruttering måtte dette kravet fravikes, og loven ble endret til: ”Medlemmer av foreningen kan enhver hederlig og uberyktet person bli.

 

Navnet på foreningen ble som følge av dette forandret til ”Sangforeningen Skald”.

 

Det heter seg at sangforeningen i alle år, mer eller mindre har følt seg som nomader, når det gjelder øvelseslokale.

Hør bare her:

 

 1. IOGT- lokalet i Olavsgate, vis a vis Østsiden skole, hvor for øvrig det startet

 2. Porsgrunn arbeiderforenings lokale

 3. Forværelset til den gamle middelskolen (der hvor Domus ligger i dag)

 4. Asbjørn Kloster (rundt 1900)

 5. Byens nye rådhus, fra 1905 – 1941

 6. Sanitetsforeningens nye hus

 7. Gamle Folkets Hus (innredet til bibliotek)

 8. Kjølnes ungdomsskole (70-tallet)

 9. Frelsesarmeens gamle lokale i Rådhusgata

10. Asbjørn Kloster (tidligere gymsal for Østsiden skole) sammen med Porsgrunn guttekorps og Porsgrunn janitsjar.

 

Dugnad, siste strøk ikke tørt, 6. mars 1986 – da alt sammen brant ned.

 

 11. Østre Porsgrunn kirke

 12. Rådhuset

 13. Skolen til den katolske menigheten

 14. Mobi i Beha- gården (spise- og møterommet)

 15. Nyåret 1989 – tilbake til Nye Asbjørn Kloster – senere holdt til der

 

 

 

Stevner

 

 * 1898 til Kristiansand med 18 mann

 * siden deltakelse i Skien (1899), Tønsberg (1900) og Drammen 1902.

 * 1907: 100 års jubileum for Porsgrunn, arrangerte Skald sitt første sangerstevne,

    inviterte mannskorene i Skien og Kragerø

 * 1911: 5. juni – sangerstevne i Horten, og ikke uten å bli lagt merke til

 

Hortens Avis skrev mellom annet:

”Skald fra Porsgrund var et vakkert orgel med sonore toner. Sjelden hører man vel vakrere mandssang. En frugt av fin beaandet musikalsk opfatning hos instruktøren. Det var en nytelse at se den utmerkede disiplin hans taktstok hadde overføret. Naar man dertil har et bekvemt stemmemateriel må resultatet blive godt.”

 

Men foreningsnavnet ”Skald” var visstnok aldri særlig populært, heter det i en gammel jubileumsberetning: ”… særlig fordi navnet ofte, selv av foreningens egne medlemmer, ble feil uttalt som ”sjal” i stedet for tydelig ”Skald”. Da man også gjerne ville få byens navn i foreningens navn, ble dette på generalforsamlingen 12. oktober 1912 enstemmig forandret til ”Porsgrunds Sangforening”. Fanen ble også forandret i overensstemmelse hermed.”

 

Når det gjelder opptredener, markerer krigsårene merkelig nok flere høydepunkter. Da ble det nemlig oppført store verk med blant annet Erling Krogh og Sigurd Hoff som solister. Dette lot seg gjøre, for da lå medlemstallet på 65 aktive sangere. Ellers har medlemstallet variert fra 5 i de første årene, da for øvrig en av førstetenorene selv måtte være med å synge i sitt eget bryllup, - til rundt 20 – 25.

 

Turer

 

Det ble allerede tidlig forsøkt å arrangere fellesturer av forskjellig slag for medlemmene. Av protokollen fra 1918 kan en lese at de endelig hadde bestemt seg for en ”land-tur” – etter at været flere ganger hadde satt en effektiv stopper for slike planer. ”Turen skulle gå til fjelltoppen ”Fjerdingen” i den da benevnte Bjerkedalen. Fest- og turkomiteens formann dro aftenen i forveien av garde med en stor kaffekjele og annet tilbehør, samt sovepose, for å ha alt i orden til innrykket dagen etter. Men akk, et veldig regnvær om natten satte en bom også for denne tur, dog med en deltaker, ovenfornevnte formann! Han fikk i beretningen for året protokollert foreningens takk for sine anstrengelser!”

 

I sangforeningens arkiv finnes det flere fornøyelige beretninger fra turer. Som f. eks. denne om ”Biltur til Rauland i Telemark lørdag og søndag 7. – 8. september 1946: ”Sangernes private biler ble benyttet. En bil klikket, og vi måtte leie en. Det var meget vanskelig, men det gikk. Bilen var bra nok, men den hadde enkelte nykker og ble populært kalt ”atombilen”. Turen var vellykket, strålende vær. Avreise fra Porsgrunn klokka 2 lørdag. I Rauland overnattedes på gårder og ”Fjellstoga”. Søndag var vi en tur ved kirken, derefter over fjellet til Møsstrand, strålende vær og stor begeistring. Turen hjemover gikk ned til Åmot i Ytre Vinje. Derfra over Høydalsmo til Morgedal Turistheim. Her var middagsbordet dekket, og den herligste fårestek ble servert, og det var noe for tomme sangermager! Vi spiste opp smitt og smule. Deilig dessert, noe med krem. Efter middagen en kopp kaffe av de sjeldne og sukkerbiter dertil. Det ble sunget og talt, og vi koste oss riktig der på Morgedal Turistheim. Et kraftig sangerhurra til avskjed, og vi drog videre på hjemveien. Var hjemme i Porsgrunn ved nitiden om aftenen, og komiteen var sikker på at alle var fornøyde med turen.”

 

Økonomien har opp gjennom årene vært gjenstand for varierende kreativitet. I en periode var en egen damegruppe i aksjon. Den skaffet til veie hardt tiltrengte midler. I 1919 ble det arrangert humoristisk fotballkamp på Urædd stadion. Samme år var det marked i Rådhuset med svimlende 6 500 i bruttoinntekter. Ellers ble det satt i gang revyer og underholdning, utlodning og basarer, bingo samt konserter med heller liten økonomisk vinning. For det koster å drive et kor, med diverse utgifter som for eksempel til øvingslokale og dirigent.

 

Når det gjelder dirigenter, har det vært en svimlende stabilitet. De 100 første årene hadde sangforeningen kun tre forskjellige dirigenter:

 

Leonard Helland 1890 – 1933

Finn Skottner 1933 – 1983

Per A. Kleppaker 1983 – 1990 – flyttet til Larvik

 

Alle tre var for øvrig organister i Østre Porsgrunn kirke.

 

Kjell Frigstad 1990-2018, var kantor i Gjerpen kirke

 

Vår nåværende dirigent er Hans Martin Eriksen. Vi er svært fornøyd med dirigenten vår, og håper at vi skal få beholde han i mange år fremover.

 

 Lykken er mannskor

 

 

 

 

 

 

Er medlem av:

Copyright © All Rights Reserved Porsgrunds Sangforening 2014