Styret og Tillitsverv

Porsgrunds Sangforening

Styret og tillitsverv i Sangforeningen pr 30/1 - 2018

 • Leder:                        Øyvind Sandersen(valgt for 1 år)
 • Sekretær/Nestleder:    Hans Kristian Reinholt (valgt for 1 år)
 • Kasserer:                    Svein Vidar Eikeland (Valgt for 2 år)
 • Første styremedlem:    Helge Nøklegård (valgt for 2 år)
 • Andre styremedlem:     Rolf Kristian Nilsen (Valgt for 2 år)
 • Varamenn:                  Tor Kjell Aarstad 
 • -----------
 • Huskomiteen                Tor Berg
 • Sang- og Musikk-rådet,

Porsgrunn Kommune:   .........................

 •  Sangrådet:                  Styrets formann, dirigent og en representant for hver korstemme
 • Noteforvalter:              Trond Haugen
 • Materialforvalter:         Hans Karlsen
 • Festkomitè:                  Styret
 • 17. mai komité:            Jens Chr. Thysted
 • Fanebærer:                  Helge Nøklegård, varamann: Ulf Boklund
 • Fanevakter:                  Bror Kalbekken, Hans Karlsen
 • Revisorer:                    Bror Kalbekken, Johan Guldbjørnsen
 • Webmaster:                 Helge Nøklegård
 • Utsending til årsmøtet i Vestfold og Telemark Korforbund: Styret velger representant
 • Valgkomitè:               
 •  Formann: Gunnar Sørlie

       Medlem:   

       Vara:       Tor Svendsen

 • Valg på nytt styre:         Siste tirsdag i januar måned hvert år

Er medlem av:

Copyright © All Rights Reserved Porsgrunds Sangforening 2014